Cenník

Odťah už od 30€
Odťah osobné vozidlo
- od 0,40€/km (nad 200km)
Odťah vozidla nad 1700 kg - od 0,70€/km (nad 200km)
Iné asistenčné služby - na zavolanie
Kompletný cenník na zavolanie!